blank

Akty prawne dotyczące nauki zawodu w rzemiośle

1. Zatrudnianie młodocianego pracownika.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dział IX ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r.
Nr 21,poz. 94 z późniejszymi zmianami).

2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. Nr 60. poz. 278 ze zmianami
z 2002 r. Dz.U. Nr 197, poz. 1663 ).

3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego.

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz. 1304 - tekst ustawy dostępny na portalu ZRP: http://www.zrp.pl/o_rzemiosle/ustawa.pdf

Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z 19 lutego 2002 r. znak: NO-I-130/02 w sprawie „ Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych".

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego.

Uchwała Nr 2 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego
 u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem ( załącznik - wzór ).

4. Uprawnienia do szkolenia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. Nr 113, poz. 988. zm. w 2003 r. Nr 192, poz.1875 ) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum ( Dz.U. Nr 214, poz. 1808 ).

6. Prace wzbronione młodocianym.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 z późniejszymi zmianami ).

7. Zawody i okres nauki zawodu w rzemiośle.

Zawody szkolne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2004 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr114, poz.1195
  z późniejszymi zmianami ).

8. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562 ).

 

WAŻNE:

www.cke.edu.pl  - standardy wymagań egzaminacyjnych

www.oke.poznan.pl   - standardy wymagań egzaminacyjnych

www.irpoznan.com.pl  - standardy wymagań egzaminacyjnych

www.men.home.pl  - podstawa programowa

www.ciop.pl

www.koweziu.edu.pl

www.pip.gov.pl

filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
chrzest 966
 bip logo
odkrywcy talentow
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information