Zespół Szkół Zawodowych im. J. Nojego  Lekcja wiedzy o kulturze klasa I Liceum profilowane, technikum.

Temat lekcji: Światło i mroki średniowiecza.

 

Strona główna

Teksty źródłowe

Sztuka romańska

Przykłady architektury romańskiej

Cechy stylu romańskiego

Cechy stylu gotyckiego

 

Przykłady architektury romańskiej

Opactwo w Cluny (Burgundia)

było artystycznym modelem naśladowanym we wszystkich klasztorach

Opactwo zostało zniszczone w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zachowane fragmenty nie dają wyobrażenia o całym monumentalnym zespole, pozwalają jedynie ocenić nadzwyczaj elegancki styl budowli.

Budowla wyróżnia się trójkondygnacyjnym podziałem ścian nawy głównej. Sklepienie znajduje się na wysokości 30 m, ślepe triforium biegnie między wielkimi arkadami. Była to największa bazylika chrześcijańskiego świata do XIVw.

Nie istniała druga równie monumentalna budowla romańska, jak Cluny III, największa bazylika chrześcijańskiego świata aż do zbudowania w XVI wieku bazyliki św. Piotra w Rzymie. Zespół klasztorny był ufortyfikowany. W pobliżu kościoła, posiadającego ogromny narteks, pięć naw i dwa transepty, mieściły się krużganki, refektarz, kuchnia, szpital, magazyny i biblioteki.

„Wieża Wody Święconej", jedyny zachowany fragment wielkiego kompleksu Cluny III (1088-1121).

Plan kościoła romańskiego

Świątynia w Composteli

 

Linki do stron w internecie

 

Wiedza o kulturze: Eliza Skowron

Design & Web Ireneusz Kozłowski