Menu Zamknij

Kategoria: Egzamin zawodowy

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Harmonogram, komunikaty i informacje

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019Komunikat o dostosowaniach 2019Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji…