Menu Zamknij

Spotkanie z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. O współpracy szkół z zakładami pracy mówi się od lat, o kształceniu dualnym także. Jest to cały czas aktualny temat i na ten temat dyskutowali pracodawcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego współpracujący z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie na kwietniowym spotkaniu. Szkoła
i pracodawcy widzą potrzebę współpracy, aby w etapie końcowym edukacji otrzymać bardzo dobrego absolwenta szkoły oraz dobrze wyszkolonego przyszłego pracownika. Współczesna szkoła realizująca kształcenie zawodowe musi być szkoła przyszłości, która reaguje na wyzwania rynku pracy.

Pierwsza część spotkania dotyczyła analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz prezentacji zmian w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2019 r.

Druga część spotkania poświęcona była kształceniu praktycznemu w szkołach we współpracy z zakładami pracy, prezentacji oraz konsultacji nowych programów nauczania w Branżowej Szkole I Stopnia oraz sposobu realizacji  zajęć praktycznych zgodnie z tymi programami.  Dyskutowano w jaki sposób sprawdzić efekty kształcenia na poszczególnych etapach nauki. Pracodawcy zaproponowali, że po analizie nowych programów nauczania przedstawią  rozwiązania, które będą uwzględniały specyfikę poszczególnych zakładów pracy.

Bardzo dziękujemy za liczny udział pracodawców w spotkaniu i zadeklarowaną dalszą współpracę.

Izabela Grun

Małgorzata Wylegała