Menu Zamknij

Dzień z prawem w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dnia 11 kwietnia młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego                                w Czarnkowie wraz z opiekunami uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych                                 w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

Dzień z prawem to program edukacyjny w Ministerstwie Sprawiedliwości skierowany dla uczniów szkół średnich. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. W tym roku   z programu skorzystało 36 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami.

Agenda spotkania obejmowała wykład „O administracji rządowej” połączony                           z warsztatami, przeprowadzony przez Specjalistę w Departamencie Spraw Rodzinnych                                   i Nieletnich, prelekcję Głównego Specjalisty Zespołu Edukacji Prawnej na temat zawodów prawniczych (z możliwością zadawania pytań), spotkanie z prokuratorem połączone                                z symulacją rozprawy cywilnej, przeprowadzonej z udziałem naszej młodzieży. Ponadto umożliwiono nam zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej. Muzeum poświęcone jest żołnierzom podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej oraz więźniom politycznym PRL.                                          Na potwierdzenie udziału naszej młodzieży w wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości,  podnoszących ich wiedzę o prawie, szkoła otrzymała „Certyfikat uczestnictwa”. Zespół do spraw Edukacji Prawnej Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich przygotował dla wszystkich uczestników warsztatów poczęstunek a na zakończenie spotkania każdy otrzymał upominek.

Edukacja naszej młodzieży prowadzona w szkole i poza nią pozwala wyposażyć ich                                  w wszechstronną wiedzę. Udział młodzieży w warsztatach w Ministerstwie Sprawiedliwości pozwolił skonfrontować ich dotychczasową wiedzę i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa, a także zdobyć nowe cenne doświadczenia.  

Opiekunowie

J.K., K.B., M.K.