Menu Zamknij

Sukces młodocianych pracowników Steico

Uczniowie młodociani zatrudnieni w Steico spółka z o.o. , którzy rozpoczynali naukę w zawodzie stolarz w roku szkolnym 2015/2016 przystąpili do egzaminu końcowego przygotowywanego wspólnie przez:  Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Warszawie, Steico spółka z o.o. , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie.

Do egzaminu w zawodzie stolarz przystąpiło łącznie 14 uczniów.

Egzaminy odbyły się w dwóch etapach: teoretyczny i praktyczny. Dnia  20.05.2019 roku mając do dyspozycji 5,5 godziny uczniowie zdawali egzamin pisemny. Składał się z następujących części: technologia produkcji – 20 pytań otwartych – średnia z tej części egzaminu wyniosła 69 punktów na 100 możliwych,  technologia maszyn i urządzeń-20 pytań otwartych  – średnia z tej części egzaminu wyniosła  83 punkty na 100 możliwych  oraz wiedza ekonomiczno-społeczna 30 pytań zamkniętych-średnia z tej części egzaminu wyniosła 69 punktów na 100 możliwych.

Natomiast egzamin praktyczny odbył się w dniach 21 oraz 22.05.2019  -przewidywany czas trwania 9 godzin . W każdej grupie zdawało 7 osób. Egzamin podzielony był na 2 etapy. Pierwszy etap – planowanie wykonania zadania trwał pół godziny. Natomiast drugi etap praktyczne wykonanie zadania trwał 8,5 godziny. Zadanie egzaminacyjne polegało na wykonaniu skrzyni na bazie europalety według własnego rysunku. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem praktycznym i ukończyli je na długo przed planowanym końcem egzaminu. Średnia z egzaminu praktycznego to 96 punktów na 100 możliwych. Drugim zadaniem sprawdzającym umiejętność obsługi maszyn i urządzeń, było wykonanie małej skrzynki  według otrzymanego rysunku. Aby wykonać skrzynię trzeba było wykazać się znajomością czytania rysunku technicznego, umiejętnością obsługi narzędzi oraz maszyn do obróbki drewna i płyt.

Oczywiście uczniowie przystępujący do egzaminów byli zdenerwowani , ale najcenniejszy był uśmiech na twarzy, zadowolenie oraz wiara we własne możliwości po wykonaniu zadania.

Zarówno egzamin praktyczny i teoretyczny zdały wszystkie osoby.

M.M.