Menu Zamknij

Komunikat dla Maturzystów – odbiór świadectw dojrzałości / aneksów / informacji o wynikach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 4 lipca 2019 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Zdający, których macierzysta szkoła została zlikwidowana (tj. osoby, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE) mogą odebrać świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22 (VIII piętro), od dnia 4 lipca 2019 roku od godziny 8:00. Przy odbiorze konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości.
Na pisemną prośbę odpowiednie dokumenty mogą być przesłane na wskazany adres.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że indywidualne wyniki będą dostępne od 4 lipca 2019 roku od godz. 8:00 na stronie www.uczniowie.oke.poznan.pl. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pobierz…