Menu Zamknij

Komunikat dla Maturzystów – odbiór świadectw dojrzałości / aneksów / informacji o wynikach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że świadectwa dojrzałości / aneksy / informacje o wynikach będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 4 lipca 2019 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. UWAGA! Zdający, których macierzysta szkoła została zlikwidowana (tj. osoby, które składały deklarację przystąpienia do egzaminu w OKE)…

138 uczniów nagrodzonych na „Górce”

Jak w całej Polsce, tak i w czarnkowskiej „Górce” zabrzmiał 19 czerwca ostatni dzwonek. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie zakończył uroczyście rok szkolny 2018/2019. Wyjątkową rangę uroczystości nadała obecność wielu znakomitych gości, wśród których wymienić należy: Starostę Czarnkowsko – Trzcianeckiego Pana Feliksa Łaszcza, Burmistrza Miasta Czarnków Pana…

Kolejny sukces na ogólnopolskim finale, zdobyty przez młodych logistyków z „Górki”

Młody Lean Lider to bezpłatny, ogólnopolski program edukacyjny prowadzony przez LEAN EDUCATION. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów w wieku od 15 do 19 lat. Udział nastoletnich uczniów w tym unikatowym programie to szansa na rozwinięcie przez nich kompetencji przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej, poznanie zasad…

CLOSE
CLOSE