Menu Zamknij

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Jan Palacz

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić,
i przychodzi taki jeden,

który nie wie, że się nie da,
i on to właśnie robi.

Albert Einstein

Wicedyrektorzy:
mgr inż. Elżbieta Magdziarz
mgr Barbara Kurpiel
mgr Anna Zalewska
Kierownicy:
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Izabela Grun
Kierownik Szkolnego Centrum Informacyjnego: mgr Anna Konieczka
Kierownik Internatu: mgr Magdalena Toman-Kossakowska
Pedagodzy szkolni:
mgr Marta Kasperczak (pedagog i psycholog)
mgr Monika Jabłonowska
ZESPOŁY NAUCZYCIELI: 
Zespół nauk humanistycznych
przewodnicząca zespołu – mgr Mirosława Kunysz
Nauczyciele:
mgr Anioła Elżbieta mgr Lipski Piotr
ks mgr Ciachowski Hubert mgr Łopatko Justyna
mgr Derkowski Adam mgr Łukasiak Łukasz
mgr Domagalska Hanna mgr Marcińczak Aleksandra
mgr Gadzińska Hanna mgr Modrzyńska Aleksandra
mgr Geremek Katarzyna mgr Skowron Eliza
mgr Karcz – Sowińska Hanna mgr Zalewska Anna
Zespół języków obcych nowożytnych
przewodniczący zespołu – mgr Błaszczyk Grzegorz
Nauczyciele:
mgr Chestkowska Agnieszka mgr Masłek – Stelcer Edyta
mgr Doczekała Anna mgr Naplocha Łukasz
mgr Geremek Agnieszka mgr Nowak Katarzyna
mgr Gmyrek Magdalena dr  Polus Dariusz
mgr inż. Grun Izabela mgr Urbaniak – Pielka Lucyna
mgr Hołowko Jarosław mgr Zielsdorf – Majewska Joanna
mgr Jasionek-Grzelak Sylwia
Zespół kultury fizycznej i zdrowotnej
przewodnicząca zespołu – mgr Kłos Piotr
Nauczyciele:
mgr Bednarek Małgorzata mgr Giś Paulina
mgr inż Bombelczyk Artur mgr Kłos Piotr
mgr Derkowski Adam mgr Naplocha Łukasz
mgr Bernard Grażyna mgr Smolak Adrian
mgr Błaszczyk Grzegorz mgr Sroka Rafał
Zespół nauk o środowisku i edukacji matematycznej
przewodnicząca zespołu – mgr Pasch Urszula 
Nauczyciele:
mgr Adamska Jolanta mgr inż. Magdziarz Elżbieta
mgr Domagała Magdalena mgr Mendyk Barbara
mgr Janyska Anna mgr Mościcka- Patalas Danuta
mgr Kalkowska Lucyna mgr inż. Mieloch- Sobczyńska Monika
mgr Karpińska Danuta mgr Norkowska- Polowczyk Anna
mgr Konieczka Anna mgr Ruta- Żak Katarzyna
Zespół edukacji ogólnotechnicznej i ekonomicznej
przewodnicząca zespołu – mgr Bielejewska Katarzyna 
Nauczyciele:
mgr Bednarek Anna mgr inż Grun Izabela
mgr Bernard Grażyna mgr Haracewiat Krystyna
mgr Bielejewska Ewa mgr Kaczorowska Maria
mgr inż. Bombelczyk Artur mgr Kicza Jolanta
mgr Borowczak Sylwia mgr inż Kopka Artur
mgr Czajkowska Justyna mgr Krzyżaniak Małgorzata
mgr Dolna Anna mgr Kunz Edyta
mgr Geremek Agnieszka mgr Rybarczyk Izabela
mgr Giś Paulina mgr Kurpiel Barbara
mgr inż Grabarz Agnieszka mgr Wardęga Krystyna
Zespół edukacji informatycznej
przewodnicząca zespołu – mgr Konieczka Anna 
Nauczyciele:
mgr inż. Kurpiel Tomasz mgr Nowak Dariusz
mgr inż. Magdziarz Elżbieta mgr Wardęga Krystyna
Zespół wychowawczy szkoły i profilaktyki szkolnej
przewodnicząca zespołu – mgr Karcz-Sowińska Hanna
Nauczyciele:
mgr Geremek Katarzyna mgr Łopatko Justyna
mgr Jabłonowska Monika mgr Ruta- Żak Katarzyna
mgr Kasperczak Marta mgr Derkowski Adam
mgr Domagalska Hanna  mgr Pasch Urszula
Zespół wychowawczy internatu szkoły
przewodnicząca zespołu mgr Magdalena Toman-Kossakowska
Nauczyciele:
mgr Helwich Elżbieta
mgr Dytfeld Magdalena
mgr Smolak Adrian
mgr Ungerek Aleksandra
Nauczyciele doradcy: 
mgr Anioła Elżbieta – język polski
mgr Karpińska Danuta – matematyka
mgr Kaczorowska Maria – przedmioty zawodowe i podstaw przedsiębiorczości