blank

O szkole

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych powstał 19 lutego 2002 roku w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Szkole nadano imię Józefa Nojego - akt nadania z dnia 5 marca 1976 roku przez Urząd Wojewódzki w Pile.

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna, uzupełniające liceum ogólnokształcące.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 2 letnia dla młodzieży w zawodach: sprzedawca, wielozawodowa; 3 letnia dla młodzieży: wielozawodowa; 3 letnia dla młodzieży specjalna: wielozawodowa; dla dorosłych po ukończeniu gimnazjum: wielozawodowa.

Technikum dla młodzieży (4 letnie): technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik handlowiec, technik mechanik, technik budownictwa, technik logistyk, technik mechatronik, technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych: technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik technologii drewna.

Szkoła Policealna: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik prac biurowych, technik usług pocztowych i finansowych, technik budownictwa, technik logistyk, technik administracji.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych może prowadzić kursy dla dorosłych i młodzieży, kursy   z własnego naboru, a także na zlecenie innych podmiotów i jednostek w ramach umów.

Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. Uczniowie mają możliwość nauki języków obcych: niemieckiego, angielskiego. Szkoła posiada dużą i nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach, odpowiadającym współczesnym wymogom techniki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych posiada pracownie komputerowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: Pracownie komputerowe dla szkół. Każda pracownia wyposażona została w 15 komputerów uczniowskich, jeden serwer multimedialny, laptop, skaner oraz drukarkę. W szkole znajdują się również Multimedialne Centra Informacyjne, mające na wyposażeniu komputery, skanery i drukarki. MCI cieszą się olbrzymim zainteresowaniem uczniów, którzy właśnie tutaj mogą przygotować wiadomości na zajęcia lekcyjne.  Wyposażone w odpowiedni sprzęt pracownie i sale dydaktyczne, nowoczesne techniczne środki nauczania i pomoce jakimi dysponuje szkoła, wspomagają i umożliwiają efektywną realizację kształcenia. Zasoby szkoły to również trzy duże sale gimnastyczne, biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnia dla uczniów i nauczycieli wyposażona w  komputery, skaner, drukarkę i ksero. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się Internat dla dziewcząt i chłopców oraz stołówka dla uczniów i nauczycieli.

Praktyki zawodowe, zajęcia w kształceniu modułowym odbywają się głównie w sąsiadującym ze szkołą Centrum Edukacji Zawodowej.

Szkoła posiadając Certyfikat Jakości „Szkoła  Przedsiębiorczości", Znak Jakości Interkl@sa, Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie stawia przed uczniami i nauczycielami ciągle nowe wyzwania. Dlatego jest miejscem, w którym uczniowie mają możliwość kształcenia na wysokim poziomie, między innymi dzięki istniejącym pracowniom multimedialnym, zastosowaniu w praktyce technologii informacyjnej czy stosowaniu aktywizujących metod nauczania przez nauczycieli. Szkoła została tegorocznym laureatem „Dnia Przedsiębiorczości", otrzymując po raz czwarty tytuł Najaktywniejszej Szkoły. Jest organizatorem wielu imprez środowiskowych, konkursów powiatowych i programów profilaktycznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie jest szkołą widoczną w regionie dzięki aktywnie funkcjonującej stronie internetowej (WWW.zspczarnkow.edu.pl), będącej nie tylko bazą merytoryczną dla nauczycieli i uczniów, ale przede wszystkim szeroką bazą informacyjną promującą szkołę w regionie.  Strona internetowa już dwukrotnie (02.2008 r., 03.2009 r.) została uznana za najlepszą w kraju,  wygrywając konkurs na szkolną witrynę internetową. Dopełnieniem  sukcesów jest uzyskanie przez stronę internetową szkoły Certyfikatu „Strona Przyjazna Młodzieży".

filmy

braz tech 2019

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
szk odkrywcow 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information