blank

Historia

Historia szkoły

szkola_1.jpg
Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego
w Czarnkowie:

Część I. Początki szkolnictwa zawodowego w Czarnkowie:

 • 1946 r. działalność rozpoczyna Zasadnicza Szkoła Dokształcająca ( ZSD),
 • 1947 r. powstaje Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa z ZSD,
 • 1949 r. powstaje Zasadnicza Szkoła Metalowa i Warsztaty Szkolne (ZSM),
 • 1953 r. likwidacja ZSM,
 • 1958 r. rozpoczyna działalność w Czarnkowie filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących,
 • od 1969 r. do września 1972 r. trwa budowa nowych obiektów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Chodzieskiej.


Część II. Zespół Szkół Zawodowych w Czarnkowie:

 • z dniem 1 września 1975 r. na mocy rozporządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 30 maja 1975 roku, powstaje Zespół Szkół Zawodowych w Czarnkowie przy ulicy Chodzieskiej 11, w skład którego weszły: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca,
 • 1976 r. szkoła otrzymuje sztandar i imię Józefa Nojego,
 • 15 grudnia 1994 r. szkoła otrzymuje złoty Medal za Zasługi dla Rzemiosła Wielkopolskiego,
 • 1996 r. zakończony zostaje eksperyment pedagogiczny pod nadzorem MEN w zakresie szkoły specjalnej we współpracy z OPR „ Nasz Dom w Gębicach,
 • 01 września 2000 r. zostaje wydzielony z ZSZ nowy Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 • 01 września 2000 r. powołanych zostaje w ZSZ czterech doradców metodycznych dla potrzeb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • 01 stycznia 2001 r. ZSZ przekazuje wypracowany majątek i zasoby do nowo tworzonego Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie.

Część III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie:

 • 1 września 2002 r. w wyniku przemian w oświacie Zespół Szkół Zawodowych zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego,
 • 24 stycznia 2003 r. szkoła przyjmuje nowy sztandar i ma nadaną złotą odznakę Za Zasługi Dla Rzemiosła Polskiego,
 • od 01 września 2002 r. do 01 września 2005 r. przekształceniu ulegają dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe w szkoły ponadgimnazjalne: liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające,
 • 01 września 2005 r. przekształceniu ulega Szkoła Policealna w Szkołę Policealną Ponadgimnazjalną i w tym samym roku zostaje zakończony proces przekształceń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
 • 01 września 2006 r. uruchomiona została klasa pierwsza Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • 01 września 2007 r. szkoła rozpoczyna kształcenie w zawodzie technik administracji oraz pozyskała zgodę na kształcenie w Szkole Policealnej i Technikum po gimnazjum w zawodach: technik budownictwa, technik logistyk, technik usług pocztowych i finansowych,
 • 01 września 2008 r. - szkoła rozpoczyna kształcenie w zawodzie technik budownictwa, technik logistyk (szkoła dzienna); uzyskano zgodę na kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych (zaocznej),
 • 01 września 2009 r. - szkoła rozpoczyna kształcenie w zawodzie technik mechatronik (szkoła dzienna), w zawodzie technik prac biurowych, technik usług pocztowych i finansowych (Szkoła Policealna); kontynuacja kształcenia w Technikum Uzupełniającym (technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik technologii drewna) i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.


filmy

erasmus plus

 

baner vulcan 1
steico klasa patronacka
szk odkrywcow 
 bip logo
 
 
 
szkola_humanitarna

dp

ecdl
 

szk_bez_przem_log

cert1
logo top
 godło

 

JMod Facebook Slider Likebox

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Dowiedz się więcej tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information